Ekonomi och Business Intelligence

Ekonomisystem och Business Intelligence

 

Våra ekonomisystem stöttar det moderna företagets ekonomi och administration i alla led. För kunder som önskar så kan hela ekonomiprocessen hanteras helt digitalt.

I vår produktportfölj för ekonomi finns produkter för redovisning (Visma) med anpassade redovisningsmodeller samt integrationer till verkstadssystemen och säljsystemen. Här finns även fakturahanteringssystem (Palette) inklusive skanning och print/kuvertering eller helt elektronisk hantering av in/utgående fakturor. Vi har även integrationer till lönesystem (Agda) och verifikationsarkiv mm.

 

 

Vårt besluts- och analyssystem bygger på Hypergene som vunnit många erkännande för bra funktion och användarbarhet. Till vårt BI-system samlar vi data från alla våra system från servicemarknad, försäljning och verksamheten. Genom total kontroll på data kan kunden utföra alla former av analyser, lönsamhet på kundens hela engagemang (försäljning, service samt tillbehör och drift), potentialrapporter och affärsområdesanalyser. Populärt är även analyser av återförsäljarens egna dagliga verksamhet, dagens produktivitet, sålda timmar, reservdelsförsäljning mm. Genom BITS BI-system kan återförsäljaren även uppfylla sina auktorisationsåtagande i form av rapporter till generalagenter.
s

Produkt Info

Leverantör:

BITS DATA, Visma, Hypergene, Palette, Posten Skanning, m.m

Teknik:

SQL, Microsoft Server 2012

Antal Produkter

Kunder

  • Kundbetyg (0-100) 87% 87%
  • Marknadstäckning 85% 85%