En brygga mellan Cabas och AutoMaster

I höst rullar Bits Data ut Cabas-integrationer till ett antal återförsäljare av tunga fordon. Med integrationerna på plats kommer alla som jobbar med skadereglering att få ett smidigare arbetssätt med möjlighet att koppla ihop CABAS och AutoMaster, och därmed få över både reservdelsrader och arbetsrader med bara några klick. På så vis slipper man mycket av det manuella arbetet vilket ger stora tidsbesparingar – och bättre resultat. Ansvarig projektledare Martin Kjellqvist berättar här om CABAS-projektet.

Berätta gärna om din roll i det här projektet?

– Jag arbetar som projektledare hos Bits Data, så för att raljera en aning är mitt jobb att lyckas förstå tillräckligt mycket för att kunna ge bästa möjliga förutsättningar till de som förstår extremt mycket – så de kan utföra själva jobbet. Genom att kombinera teamets kompetens med en tät dialog med återförsäljarna så ser vi att vi kan lyckas med en effektiv och framgångsrik utrullning av CABAS-integrationerna.

Hur många är ni som arbetar i projektet, är det både kunder och kollegor från Bits Data?

– I kärnteamet är vi sex personer från Bits Datas sida. Men vårt jobb är väldigt lite värt utan kundernas hjälp. De hjälper oss att förstå just deras behov. Samtidigt visar de stor lyhördhet inför att införa nya arbetssätt och processer sen när integrationen är på plats.

Vilka utmaningar ser du?

– Varje projekt har sina unika utmaningar. Men så länge alla som är inblandade i projektet – från både Bits Datas och återförsäljarnas sida – jobbar tillsammans så finns det inget hinder vi inte kan övervinna. Det viktiga är att hela tiden anpassa arbetet efter verkligheten. Jag tror att alla i slutändan är överens om att en eventuell försening (som vi hoppas slippa) inte nödvändigtvis är en dålig sak ifall den innebär att processen är bättre förankrad i den egna organisationen. Eller om den medför en mer robust teknisk lösning.

Hur ser ert arbete ut i höst, vad händer i projektet i närtid?

– Vi kommer att starta varje utrullningsprojekt med ett uppstartsmöte. Där kartlägger vi just den återförsäljarens behov och förutsättningar. Sedan återvänder vi till vår kammare för att skräddarsy integration och arbetssätt utifrån den genomförda analysen. När detta är klart genomför vi utbildningar med berörda medarbetare, antingen genom flera utbildningstillfällen där vi når alla medarbetare direkt, eller genom färre tillfällen där vi utbildar med metoden Train the trainer. Efter detta återstår bara aktivering av integrationen, och på den följer gladare och mer effektiva medarbetare!