Färdig utrullning av Saga2/ASI2 – Besök hos Berners

Som final på utrullningen av Saga2/ASI2 så spenderade vi två dagar hos Berners. På plats var Peter Hellberg och Patrik Wallerström från Bits Data, som här delar med sig av upplevelsen av ett lyckat besök hos Berners.

– Först och främst vill vi berömma personalen på Berners för deras stora engagemang och varma bemötande! Under de två dagarna var det full fart på arbetet med det nya tvåvägskommunicerande garantihanteringssystemet. Vi hade även glädjen att få delta i många bra diskussioner och samtal.

– Vi imponerades över hur man tog sig an det nya arbetsflödet och visade en väldigt positiv attityd. Vi minns hur medarbetarna hos Berners delade sin syn på det hela: ”Man måste anpassa sig efter systemet – inte anpassa systemet till sig själv och sitt arbetssätt!”.

– Den positiva och energiska attityden visade sig också när vi försökte uppmuntra deltagarna till att ta en fikarast. Alla tittade förvånat på oss, kastade sig istället över nästa garantiorder och fortsatte sina livliga samtal – det var bara jag och Patrik som faktiskt tog rast och hämtade en kopp kaffe, berättar Peter.

Här ser du några bilder från konferensrummet i Sundsvall där flitens lampa lyste. Utrullningen för Saga2/ASI2 är härmed färdig för alla ÅF. En intensiv men givande utrullning av en funktion som vi ser kommer bidra med stor nytta för garantihandläggarna hos alla ÅF.

Stort tack till er alla – ni är viktiga för verksamheten!

Patrik Östlie, reklamationsansvarig på Berners, berättar:

Hur upplever du det nu när ni kommit igång med ASI2?
– Jag var faktiskt helt emot det här i början, men blev riktigt positivt överraskad! Det känns riktigt bra nu. En stor fördel är att man får bättre koll på garantiarbeten. Man kan enkelt backa och gå tillbaka i verktyget och det ger mig snabbt en helhetskoll. Dessutom har jag sett att våra servicerådgivare får ökad kunskap om våra arbeten – på det viset kan vi både hjälpa och rådgiva våra kunder på ett ännu bättre sätt.

Har ni hunnit komma in i det nya arbetssättet?
– Vi har skapat en utbildningsstation hos oss där våra medarbetare kan lära känna det nya verktyget och få chansen att klicka runt och lära sig. Det har varit mycket uppskattat hos medarbetarna. Detta är ett helt nytt arbetssätt och precis som allt nytt så tar det just nu lite längre tid när vi jobbar. Men vi håller på för fullt och lär ut och utbildar fler av våra medarbetare.

Har ni några tips till andra användare?
– Var noggrann i början, det vinner man mycket på. Och lär ut arbetssättet och verktyget till många – det kommer avlasta ifall fler medarbetare besitter kunskapen och kan hjälpas åt.