Förändring i Bits Datas tjänst AutoMaster – stöd för Peppol

AutoMaster kommer att uppdateras för att stödja det europeiska standardformatet Peppol för e-fakturor. Denna uppdatering kommer att ske dagtid den 23 maj och påverkar inte driften.

Det finns ett lagkrav på att företag och organisationer som skickar fakturor till offentlig sektor, ska skicka dessa som e-fakturor samt att dessa fakturor ska följa den europeiska standarden Peppol.

Det har funnits utmaningar med att anpassa detta till den svenska marknaden men Bits Data har nu genomfört utveckling i AutoMaster tillsammans med vår leverantör Keyloop för att kunna stödja denna standard.

Abonnemangsavgiften för AutoMaster kommer med anledning av denna utveckling höjas med 4 kronor per höganvändare och 2 kronor per låganvändare.

Det nya priset är från och med 2023-07-01:

  • 315 SEK för höganvändare (tidigare 311 SEK)
  • 140 SEK för låganvändare (tidigare 138 SEK)

Bits Data känner till att det under vissa omständigheter finns en risk att ett fåtal fakturor kan fastna. Bits Data arbetar tillsammans med Keyloop på att åtgärda detta. Användare som upplever problem ombeds rapportera detta till Bits Datas support via Självbetjäningsportalen.