Framtidens IT-säkerhet via Bits Data

Under 2024 kommer vi att kicka igång ett större initiativ kring säkerhetsrelaterade produkter och tjänster. Katalysatorn till detta initiativ är de nya kraven både från EU (i form av NIS2) och från våra generalagenter (i form av TISAX). Dessa går att jämföra med certifieringsbara standarder inom ISO 27000, men är mer specifika utifrån den industri vi håller på med.

En del av dessa nya krav kan ni uppfylla genom tjänster som Bits Data redan erbjuder, men det kommer även nya tjänster som vi försiktigt introducerat under förra året.

Vi genomför för tillfället en förstudie för att förstå och kartlägga de krav som finns för den nivå vi är på. Dessa krav påverkar både återförsäljare och oss på Bits Data, och kommer längre fram att presenteras mer i detalj.

En tid innan förstudien är färdig planerar vi att bjuda in IT-ansvariga till ett webbinarium, för att berätta om de kommande kraven samt om hur vi kan förse er med de verktyg ni behöver för att bli certifierade och godkända.

Vi kommer självklart att se till att samtliga ÅF blir uppdaterade när vi har en tydlig bild. Är du innan dess nyfiken på hur långt vi kommit eller på att få insyn i våra estimat och förväntningar?Välkommen att kontakta oss!

Pontus Ekfeldt
Produktansvarig Teknik- och Säkerhetsprodukter