Hälsning från Cross 3-projektet och första piloten

En sommar har passerat och många är nyfikna på hur det går med Cross 3 och den första piloten som körs hos Bilmo i Eslöv. Det är en väldigt spännande framtid med många möjligheter som vi står inför med detta helt nya affärssystem (DMS).

En lärande process

En lansering av en helt nytt system, som ska ersätta en produkt som växt fram i över 30 år, är alltid nervöst och krävande. Därför är det så viktigt att göra införandet stegvis och i pilotform. Vi befinner oss i en lärande process som innebär uppbyggnad och förberedelser för en bred utrullning. Under piloten sker verifiering av lösningen, processer, arbetssätt och utbildningsbehov, allt för att säkra en framgångsrik lansering och en stabil och effektiv produkt.

Utmaningar och möjligheter

Våren har inneburit en framgångsrik release av Pilot 1, där vi tillsammans med Bilmo och Porsche Informatik kunnat hantera många av de utmaningar som uppstått. Några av utmaningarna har också varit kända från start där man tålmodigt accepterat manuell hantering i att vänta på att nya funktioner införs längs resans gång.

Under sommaren har dock nya prövningar växt fram. Dessa har varit allvarliga och haft stor påverkan på Bilmos verksamhet. Inte minst har det krävt ytterligare manuell handpåläggning för att hitta alternativa vägar. Många moment fungerar bra, exempelvis verkstadsdelarna och skaderapportering – men det finns förbättringsmöjligheter. Efter att några kritiska buggar lösts i systemet så ligger vårt fokus främst på att hantera problem kopplat till uppföljning och inleverans. Vi jobbar därför fortsatt intensivt tillsammans med Bilmo och Porsche Informatik där vi även får fint stöd av VGS och SVÅ.

Målsättning

Målet med piloten är att säkerställa processer och att skapa en stabil och trygg produkt. Steg för steg närmar vi oss. Innan vi skalar till andra återförsäljare är det av yttersta vikt att vi uppnått dessa mål. Felen vi upplever nu och de åtgärder som måste till för att säkerställa produkten kan dock innebära påverkan på tidplanen. Vi behöver även ta hänsyn till ytterligare kritiska projekt som lanseras i höst som t ex Agent. Vi har därför valt att skjuta på Pilot 2 till efter årsskiftet som tidigare var planerad till 1 november, uppstår det förseningar i kommande utrullningar och releaser kommer vi att kommunicera det tydligt till alla berörda parter.

Samarbetet med Bilmo

Vi vill verkligen passa på att tacka Bilmo för samarbetet och tålamodet, vi är så glada att vi har dem som partner i detta.  Gemensamt med kunden har vi etablerat en lista på saker vi ska åtgärda. Det viktigaste för oss just nu är att få en produkt som fungerar som det stöd i vardagen som det är tänkt, med stark redundans i de funktioner som vår första version av produkten ska ha. Vi har inte nått dit fullt ut utan jobbar för att göra det – detta är vår främsta prioritet just nu.

Ett starkt lag – en superkraft

Att lansera en helt ny produkt är en lagsport. I en situation när allt inte fungerar som det ska är vi väldigt tacksamma över att ha en kund med så stort lösningsfokus och tålamod. Vi är även väldigt tacksamma för samarbetet med VGS och SVÅ som vi ser som en nyckelfaktor för att detta ska bli riktigt bra. Vi upplever även bra ”attention” och gehör hos Porsche Informatik som är vår leverantör – även de har ett stort intresse i att snabbt lösa avvikelser vi hittat. Denna kombination av resurser och stakeholders är en superkraft. Den kommer ta oss vidare i arbetet just nu, men också utveckla den stora potentialen i verktyget på lång sikt.

Vi ser ljust på framtiden och Cross 3!