Lagkrav från Bolagsverket gällande rapportering av betalningstider

Sedan den 1 mars 2022 finns en ny lag i Sverige. Denna säger att svenska företag med fler än 249 anställda varje år ska rapportera till Bolagsverket vilka betalningstider de har för köp från företag som är mindre än de själva. Uppgifterna blir offentliga och tillgängliga för allmänheten. Syftet med rapporteringen är att bryta utvecklingen mot allt längre betalningstider i näringslivet och skapa så goda förutsättningar som möjligt för mindre svenska företag att utvecklas och växa.

Första rapporteringen ska ske senast 30 september 2023. Denna avser betalningar utförda under perioden 1 juli 2022 till 30 juni 2023. Tjänsten öppnar den 1 juli hos Bolagsverket för hämtning av leverantörsdata samt rapporteringsmöjlighet.

Om ert företag är rapporteringsskyldigt bör följande förberedelser göras:
– Uppdatera leverantörsregister i Visma med organisationsnummer.
Matcha fil gällande storlekskategorier från Bolagsverket (går att ta ut from 1 juli 2023).
På leverantören i Visma, uppdatera fältet ”Telefon 3” med antalet anställda enligt filen på de leverantörer som berörs av rapporteringsskyldigheten. Detta fält kommer användas för att skapa rapport i Visma, vilken kommer finnas tillgänglig i Visma under början av september.

Mer information finns på Bolagsverkets hemsida: