Nästa steg i Cross 3 – förstudien för pilot 2 och 3 påbörjad

Bits Data är stolta över att presentera Skoglöfs Bil och Olofssons Bil som kommande piloter i Cross 3-projektet. Överenskommelsen träffades i november och förstudiearbetet är påbörjat hos båda bolagen. Planen är att pilot 2 ska driftsättas i mars och pilot 3 i maj 2024.

Fokusområde för pilot 2 är biladministration som inte tidigare testats i skarp driftmiljö. I pilot 3 utökas scoopet ytterligare och den stora skillnaden är att Olofssons Bil har flera driftställen, användare och integrationer. En viktig del i pilotarbetet, förutom att testa själva systemet, är att sätta process och metod för kommande utrullningar.

Pilot 2

ÅFs förväntan:
“Vi inser att vi har två tuffa månader framför oss och ser fram emot en spännande helg i mars när Cross 3 går live. Då förväntar vi oss ett modernt och flexibelt system som hjälper oss att effektivisera vardagen.”

Pilot 3

ÅFs förväntan:
“Vi ser fram emot ett modernt kvalitetssäkrat system som förenklar det dagliga arbetet och hjälper oss att arbeta processtyrt. Vår förväntan är ett system där vi enkelt kan interagera digitalt med våra kunder.”