Novemberhälsning från Cross3-projektet

Cross3-projektet har kommit in i en intensiv fas. Vi får fler och fler leveranser av anpassningar för den svenska marknaden som ska testas och driftsättas – en process som kan verka enkel men då stora delar av tekniken delas med andra länder är det viktigt att inget av de andra ländernas krav påverkar Sverige och vice versa. Noggrannheten är hög vilket vi uppskattar eftersom vi inte vill påverkas negativt framöver.

Samtidigt börjar vi knyta ihop säcken med alla integrationer gentemot VGS och valda tredjepartsleverantörer – alla olika parters plernade projekt måste klaffa och landa samtidigt i god ordning och det är inte alltid som vi tänker lika. Då är det tillbaka till omplanering och nya friska tag.

Vi har också satt igång med arbetet för den första piloten – förstudiearbetet är igång och det är många frågor som ska ställas innan vi kan på riktigt konfigurera miljön efter den specifika verksamheten. Data ska tvättas, migrering av data planeras, hårdvara ska inventeras, processer ska genomlysas för att därefter kunna justeras efter den nya tekniken, roller ska sättas och utbildning ska genomföras. Det är ett lika roligt som krävande arbete – inget får gå fel då vi går över till Cross3.

Så här på årets slut ser vi verkligen fram emot en mycket intensiv vår med många fina leveranser, ett spännande pilotprojekt, igångsättandet av fler förstudier och goda exempel på hur vi tillsammans kan anta de framtida utmaningarna med en modern teknik.