Nytt DMS Pb på Extranet och SVÅ:s årstämma

BitsUpdate | December 2020

Nu har projektet Nytt DMS Pb fått en egen area på Extranet. Här går det att hitta mer information om projektet, produktinformation om Cross 3 samt få uppdateringar om vad som händer just nu. Mer material kommer att publiceras löpande och tanken är att den som vill ska kunna prenumerera på nyhetsuppdateringar direkt till sin mejlbox.

Här hittar du den nya arean på Extranet: http://extranet.bitsdata.se/cross-3/

På SVÅ:s årstämma som hölls den 27 november antogs följande motion. ”Styrelsen föreslår att Årsstämman tillstyrker att SVÅ, inom föregivna ramar, slutför avtalsförhandlingar samt sluter ramavtal med Porsche Informatik GmbH, om försörjning av SVÅ-anslutna företags behov av affärssystem (DMS Dealer Management System) i form av Cross 3, via Bits Data i Södertälje AB.”

Detta innebär att SVÅ har fått klartecken att slutföra avtalsarbetet med Porsche Informatik och Bits Data. Ett glädjande besked för projektet att ett långsiktigt beslut nu är på plats.

Projektet har kommit i gång bra med koordineringen av Bits Datas planer med Porsche Informatik och VGS, och har nu ett utkast till en gemensam huvudplan för våra aktiviteter det kommande året. Vi ser fram emot ett nytt händelserikt och utmanande år!

God jul och gott nytt år!

önskar Björn Brånebäck och resten av projektteamet