Produkter inom bilmarknad

Våra bilmarknadsprodukter förenklar säljarbetet varje dag

Våra produkter för bilmarknaden stödjer våra kunder genom hela sälj- och leveransprocessen. Vi hjälper återförsäljarna att smidigt genomföra en affär, fakturera kunderna och följa upp bruttovinsterna. Systemen stödjer de processer som generalagenterna har tagit fram och är fullt integrerade med fabrikernas ordersystem.

Bits BAM är vårt biladministrationssystem som bygger på AutoMasters CRM-modul för kundhantering (Customer Relationship Management). BAM hanterar hela återförsäljarens process med leverans och fakturering efter att den har gjort klart affären i Volkswagen Sveriges säljsystem SAMS.

BAM är fullt integrerat med SAMS och med stödsystem som ROS och FRIDA. BAM kan också integreras med Volkswagens finansieringssystem och har uppskattade funktioner för att följa upp bilaffären. Där kan återförsäljaren bland annat se affärens bruttovinst och jämföra för- och efterkalkyler.  

Det kompletta säljsystemet AM Sales bygger på AutoMasters CRM-modul för kundhantering (Customer Relationship Management). Systemet används till alla säljaktiviteter för Scania. AM Sales har kopplingar till Scanias fabrikssystem för specificering av lastbilen, optimeringsverktyg och ordersystem. Med tillägget ”Rapportpaket” har AM Sales samma funktioner för lagerhantering och uppföljning av bilaffären som BAM, vilket ger återförsäljaren en mycket god översikt och kontroll över verksamheten.