Scania Sverige AB har köpt upp Arver AB

Projektet har gått enligt plan och nått sitt mål; att Scania Sverige integrerat Arvers lastbilsverksamhet i sin. Användarna gick live den 2 maj.

Sammanslagningar påverkar alla och är komplexa med många trådar att dra i. Det finns många beroenden som påverkar användare och verksamhet. Dessutom är varje strukturering unik med sina egna utmaningar. Idag ser vi också hur komplexiteten ökar i och med att man behöver ta hänsyn till fler integrationer mellan system och leverantörer. Detta innebär att felsökning kan vara tidskrävande och ansvarsfrågor blir svårare att reda ut. 

Åsa Brunzell är projektledare på Bits Data och den som drivit projektet kring sammanslagningen mellan Scania Sverige AB och Arver AB. Åsas fokus har varit att stötta Bits Datas kunder och att få våra tjänster och produkter att fungera i den nya verksamheten. I detta arbete har det också varit värdefullt med all den kunskap och professionalitet som projektdeltagarna besitter, samt deras erfarenhet från tidigare struktureringar. 
– Jag vill tacka alla inblandade på Bits Data, Scania Sverige och Arver för ett strålande arbete. Ni är fantastiska som delat er kunskap och ert engagemang för att verksamheten ska fortgå som tidigare och för användarnas möjlighet att utföra sitt dagliga arbete. 

En viktig faktor har varit Bits Datas nyligen förvärvade erfarenhet från en tidigare strukturering, nämligen sammanslagningen mellan Scania Sverige och Bilmetro AB som beskrevs i BitsUpdates oktobernummer. Både i det projektet och i denna senaste sammanslagning så har vi upplevt det som avgörande att regelbundet stanna upp och reflektera. Vad fungerar bra, vad vi ska fortsätta med, vad kan förbättras – dessa är reflektionsfrågor som återkommande funnits med oss i projektet. När vi nu tittar i backspegeln ser vi att det arbetssättet har lett till en ännu bättre leverans. 

Lärdomar och framgångsfaktorer

Det vi lär oss i våra projekt har vi glädje av i framtida projekt. I just detta projekt identifierar vi följande lärdomar och framgångsfaktorer:

  • Kompetens
  • Tätt samarbete med kunden, genom t ex regelbundna möten i olika former
  • Delägande av frågeställningar och problem
  • Engagemang, hjälpsamhet, att våga fråga
  • Återanvändning av kod, mallar och checklistor från tidigare struktureringar
  • Att den uppköpta parten tidigt involveras i projektet
  • Tydligare ansvarsområden 

Projektledare Åsa Brunzell berättar:
– Som projektledare på Bits Data har jag fått möjligheten att driva tre stora integrationer. I dessa har jag verkligen sett de goda effekterna av att arbeta tätt tillsammans med våra kunder. Jag har haft glädjen att få uppleva engagerade deltagare från kundens håll och från Bits Data, och uppskattar hur vi deläger frågeställningar eller problem som uppstår – och löser dem tillsammans. Det gör oss starkare som team, vi utnyttjar kompetensen optimalt och våra kunder får ett förväntat resultat i leveransen.