Scania Sverige och Din Bil <3 Bilmetro

Tre bolag har nu blivit två. Scania Sverige och Din Bil Sverige har köpt upp Bilmetro. Din Bil tar över personbilsdelen medan Scania kliver in på lastbilssegmentet. Enligt bolagens VD:ar Jens Wettefors (Din Bil Sverige) och David Källsäter (Scania Sverige) visades det gemensamma intresset för Bilmetros verksamhet redan i ett tidigt stadie av affären.

Bilmetro var ett företag med stark entreprenörsanda och lokal närvaro, drivet av engagerade och kompetenta medarbetare. Både lastbils- och personbilsverksamheten står inför en stor förändringsresa med fokus på hållbarhet och mobilitet i en digitaliserad värld. Detta är något som de nya aktörerna kommer fortsätta att arbeta dedikerat med. Framtidsvisionerna står lika starka som tidigare och är en förutsättning för att klara det som krävs i framtidens fordonsbransch.

Starka krafter aktiveras vid sammanslagningar, uppköp, konsolideringar och stora omorganisationer. Struktureringar påverkar alla och är komplexa. Genom åren har Bits Data stöttat våra återförsäljare vid struktureringar, där varje strukturering är unik och har sina egna utmaningar.

Bits Datas fokus i denna typ av projekt är att stötta kunden samt säkerställa att Bits Datas tjänster och produkter fungerar optimalt i den nya verksamheten. Detta med hjälp av all den kunskap och professionalism som projektdeltagarna själva besitter, kombinerat med Bits Datas erfarenhet från tidigare struktureringar.

Enligt IT-kanalen, en nyhetssajt för IT-branschen, så misslyckas majoriteten av alla fusioner. Dessa två struktureringar är också de största och mest unika Bits Data hanterat – dessutom under rådande pandemi. Den största utmaningen har varit skillnader i arbetssätt och systemuppsättningar hos de tre parterna. Tack vare ett nära samarbete mellan oss, Scania Sverige, Din Bil  och Bilmetro så har vi hittat lösningar och tagit oss an utmaningarna på ett konstruktivt vis. Nu kan vi stolt säga att vi har lyckats!

Åsa Brunzell är projektledare hos Bits Data och en av dem som drivit projektet kring Bilmetro-struktureringarna:

– Det har varit utmanade, komplext och kort om tid. Jag känner en stolthet när jag tänker tillbaka på utmaningen, hur vi löst svårigheterna och gått i mål. Fokus har varit en leverans som ger varje användare en så bra start som möjligt i våra system hos den nya arbetsgivaren.

Ytterligare projektdeltagare i struktureringarna, Pia Larsson och Anette Lundin, berättar vidare:

– Den ena struktureringen är inte den andra lik. Det är väldigt viktigt att det görs en noggrann förstudie. Samt att Bits Data och kunden har en samsyn på det ska göras – och vem som ansvarar för vad. Vidare är det även av stor vikt att det finns ordentligt med tid avsatt för projektet, för alla inblandade.

– En utmaning är när det dyker upp saker man inte tänkt på i förstudien och man snabbt ska hitta en lösning. Men den främsta framgångsfaktorn i det här projektet har varit våra regelbundna avstämningar med kunden. Det har tagit oss bit för bit, stadigt fram till målet. En annan viktig faktor är att flera av deltagarna har varit med om struktureringar tidigare, så de besitter värdefull erfarenhet.