Senaste nytt kring Peppol* och fakturor som fastnar hos InExchange

Vi arbetar löpande med ett minska antalet fakturor som “fastnar” i InExchange. Här får du tips på vad du själv kan göra för att minska antalet felaktiga fakturor.

Undvik tomrader

Det har visat sig att tomrader som skapas i AutoMaster på en arbetsorder gör att fakturan stoppas i InExchange. Orsaken till stoppet är att det finns en regel i Peppol om att tomrader inte får finnas. Det finns två saker att välja mellan:

  • Undvik tomrader helt. Detta gäller även i paketen.
  • Behövs ändå en tomrad? Lägg till ett tecken i tomraden. Är du osäker på hur man gör, så kika gärna i denna lathund.

Parameterförändring på personbilssidan inom kort

Vi har testat en parameterförändring hos en av våra kunder som visade ett positivt utfall. Antalet fakturor som stoppas blev då färre, och fler gick igenom Peppols regler.

Vi kommer inom kort att göra samma parameterförändring för alla ÅF på personbilssidan. Förändringen kommer inte att påverka er drift eller verksamhet. Datum för förändringen är ännu inte satt, utan vi återkommer med mer information när det är dags.

  • Ingen synlig förändring för användaren
  • Förändringen slår igenom på arbetsordrar som skapas efter att parameterändringen är gjord.

Fakturor som fortfarande fastnar?

Vi fortsätter naturligtvis att arbeta med de fakturor som fortfarande fastnar i InExchange.


* Peppol är ett regelverk bestående av en teknisk plattform, avtal, anvisningar och specifikationer för ett standardiserat sätt att utbyta elektroniska affärsdokument. Tack vare den här avtalsstrukturen, skapad via ett internationellt samarbete som ursprungligen startades som ett EU-projekt, möjliggörs gränsöverskridande e-upphandling