Servicemarknad

BITS DATAs Servicemarknadsprodukter

 

Vår produktportfölj för servicemarknad är troligen en av de mest kompletta på marknaden. Vi tillhandahåller system för allt från webbokning till automatisk påfyllning av reservdelar. Alla system är fullt integrerade med generalagenternas och fabrikernas system för både VW-gruppen och för Scanias återförsäljare.

 

Navet i vår portfölj för servicemarknad är AutoMaster som är ett affärssystem speciellt anpassat till bilverkstäder. Där skapar du din arbetsorder, hämtar arbetspositioner och reservdelar från fabrikernas system, planerar in arbetet där lämplig tekniker finns tillgänglig, förplanerar artiklar samt beställer artiklar som behöver kompletteras i fabrikernas system. Uppföljning och tidsstämpling görs sedan med skanner och fakturering eller avveckling av garanti sköts också direkt i AutoMaster.

Det finns kopplingar till ekonomisystem, lönesystem och BI-system och till en rad tilläggsprodukter.

Utöver det redan kompletta grundutförandet i AutoMaster finns en rad tilläggsprodukter t.ex. däckmoduler, webbokning, arbetsorderskanning m.m. Alla tilläggsprodukter är fullt integrerade med AutoMaster samt andra kringsystem så som redovisning och BI-system.
s

Produkt Info

 
Leverantör:

BITS DATA, CDK, Compilator, Nuance m.m

Teknik:

SQL, Microsoft Server 2012

Antal Produkter

Kunder

  • Kundbetyg (0-100) 62% 62%
  • Marknadstäckning 92% 92%