Snart påbörjas nedstängningen av det gamla MPLS-nätet (AutoNet)

Nedstängningen påbörjas den 8 februari vilket innebär att det är viktigt att ni kontrollerar detta. Det kan nämligen finnas missade delar hos er som ännu inte är flyttade.

Kontrollera följande:

 • Att all routing går genom SDWAN och inte direkt till 10.224-näten (dvs. inte genom gamla MPLS-nätet eller IPsec-anslutningen).
 • Om t ex något larm sitter på ett nät som Bits Data inte kontrollerar, men som går ut på internet.
 • Om ni har en Spotify-lösning med musik som fungerat
 • Om ni har oljebar och inte tänkt på att rent nätmässigt flytta den i SDWAN-migreringen, från AutoNet till SDWAN.

Detta är en uppmaning till er och era teknikansvariga. Tänk till och dubbelkolla att inget gammalt ligger kvar mot AutoNet, eftersom AutoNet nu stängs ner helt.

För att kontrollera att ni flyttat allt innan nedstängningen av AutoNet, gör så här:

Kunder med direkt fiberanslutning från Bits Data

 1. Ta ut TP-kabel som eventuellt är ansluten på port 1 i er OneAccess hårdvara.
 2. Fungerar allt som det ska i verksamheten?
  1. Nej (åtgärda och gå tillbaka till punkt 1).
  2. Ja (gå vidare till punkt 3).
 3. Ni är klara, återrapportera det till Bits Data.

S k IP-Sec-kunder

 1. Koppla ut och montera ner gammal Clavister hårdvara.
 2. Fungerar allt som det ska i verksamheten?
  1. Nej (åtgärda och gå tillbaka till punkt 1).
  2. Ja (gå vidare till punkt 3).
 3. Ni är klar, återrapportera det till Bits Data.

All överbliven hårdvara som t ex Clavister och OneAccess kopparanslutningar skall återsändas med företagspaket till GlobalConnect (gärna även om det är helt eller defekt). Skickas till adress:

Schenker Logistics AB
c/o GlobalConnect
Att: RETUR
Telegatan 2 D
571 38 Nässjö

Projektledningen på Bits Data