Standardiserad redovisning i Cross 3

Volkswagens återförsäljare har en gemensam ekonomimodell kallad Bestyr. Det är Ekonomirådet som beslutar om ändrade redovisningsprinciper och inför utrullningen av Cross 3 har rådet gjort en översyn av nuvarande konto- och objektregister för att fastställa den svenska standard som skall gälla i Cross 3. I dagsläget finns en hel del lokala anpassningar och avvikelser från standard.

Ekonomirådet har nu beslutat vilken standard som skall gälla i C3 vid redovisning av intäkter och produktkostnader för service- och bilmarknad för personbilsbolagen. Tanken är att den nya standarden skall gälla i AutoMaster fr o m årsskiftet. Detta kommer att underlätta utrullningen av Cross 3.

Bits Data kommer att skicka ut detaljerad information om vad förändringarna innebär så att varje ÅF kan se över sin redovisning. Detta för att fastställa vilka ändringar som behöver göras samt ta hänsyn till de nya redovisningsprinciperna vid höstens budgetarbete.

Den stora förändringen är att försäljningen av oljor från årsskiftet skall redovisas över reservdelsavdelningarna, samt att det sker en standardisering av produktkoderna. Det har även gjorts en del justeringar på kontonivå samt att det finns uppdaterad K/I struktur för Cross 3.

Vi återkommer inom kort med mer information till personbolagens ekonomichefer.

Pia Larsson
Produktansvarig för Bestyr