Teknik

BITS DATAs teknikprodukter

Under begreppet Teknikprodukter sorteras alla produkter och tjänster som behövs för att driva företagets IT, det som brukar kallas Infrastruktur. Här finns allt från datorer med klienthantering till nätverk och servrar.

Alla centraldriftade tjänster från BITS DATA levereras via vårt landsomfattande privata nätverk Autonet med dubbel redundans. Utöver regionala nätverk levererar vi även lokal infrastuktur som lokalt fast nätverk (LAN) och lokalt trådlöst nätverk (W-LAN), allt centralt övervakat dygnet runt. Vi erbjuder även öppna nätverk, exempelvis för gästnät. Samtliga nätverk levereras obligatoriskt med etikfilter som förhindrar att någon användare utför oetiska eller olagliga aktiviteter i domänerna.

För våra helhetskunder sköter BITS DATA all IT, kunden har inte kvar någon egen lokal IT-resurs. All lokal utrustning hanteras med automatiserade uppdaterings- och installationsskript. All utrustning kan fjärrstyras från vår centrala support. Alla frågor om IT, även frågor om IT från andra leverantörer än BITS som t ex fabrikssystem, hanteras av BITS centrala support som sedan i sin tur driver ärendet mot andra leverantörer.

Vi har även en rad andra produkter, som t ex centrala virtuella servrar, centrala applikationsservrar, skanning av pappersdokument som arbetsorder, säkerhetssystem och webbokning m.m.

 

 

s

Produkt Info

Leverantör:

BITS DATA, DGC, Axians, ITF, CDAB m.m

Teknik:

Tcp-Ip, WLAN, Fiber

Antal Produkter

Kunder

  • Kundbetyg (0-100) 83% 83%
  • Marknadsandel 92% 92%