Tips kring Agent Självfaktura från VGS

Har ni redan produkten Självfaktura i Palette? I så fall kan ni nyttja den även för de nya självfakturorna som kommer från VGS i samband med Agentförsäljning. Då bokförs fakturan i kundreskontran med utgående moms.

På Bits Datas Extranet hittar ni en guide kring hur man går till väga:

Det finns två nivåer av produkten. Användare som redan nyttjar den har nivå Förkonterad för fakturor gällande tilläggsdebitering och prisreduktion på service. Det finns även nivån Grund som är tillräcklig för Agentfakturorna.

För att förtydliga: tar ni idag emot förkonterade självfakturor från VSS/VFS så har ni redan Grund. Därmed kan ni redan nu börja använda funktionen beskriven i lathunden för Agentfakturorna.

Har ni inte produkten Självfaktura men är nyfikna på att lägga till den? Skicka er offertförfrågan till support@bitsdata.se.

Isabella Kvarlin