Uppdatering kring Cloud Intelligence

Servicelagret

I det senaste lagret i Cloud Intelligence, som tidigare kallades Tjänsteplattformen, fokuserar vi på verkstadsdelen av er verksamhet. Just nu är ordrar och fakturor öppet tillgängliga.

Vi jobbar intensivt med stämplingstider och räknar med att ha dem tillgängliga för alla användare i november.

Hubspot

Ett långt projekt är nu slutfört. Vi har lyckats mata in i produktionsmiljö, med bara ett par rader som behöver justeras manuellt. Framåt fokuserar vi på att säkerställa att den dagliga matningen sker felfritt, och vi lägger successivt till fler återförsäljare. Samtidigt kommer vi att mata på fler fält för att så snabbt som möjligt få ett högre värde.

Business Intelligence

I och med bättre tillgänglighet till data kommer det längre fram finnas fler möjlighet att använda informationen för att skapa insikter och göra långsiktiga prognoser. Vi har startat ett projekt för att förstå era behov och önskemål om BI-system eller andra lösningar – detta i form av workshops som får lägga en grund för hur vi går vidare.

Tack för ert visade intresse och det utmärkta samarbetet med er – det har varit ovärderligt på vår resa.

Vill ni veta mer om Cloud Intelligence? Välkommen att kontakta mig så går vi igenom de områden som intresserar er och hittar ett sätt att hjälpa er.

Pontus Ekfeldt och Cloud Intelligence-teamet