Vad händer med BAM och Agent?

Nu i november pågår ett intensivt arbete för att justera prioriterade rapporter till agentaffären.

Vi på Bits Data, tillsammans med SVÅ och VGS, samarbetar för att förbättra lagerflyttsprocessen både i BAM och kommande Cross 3. Många av de supportärenden vi får handlar för närvarande om lagerflyttsprocessen. Därför är det av största vikt att alla återförsäljare följer den senaste lathunden. Se till att ha god framförhållning inför leverans och ge en tydlig beskrivning till supporten om det gäller just en lagerflytt. Bits Datas support är tillgänglig från kl. 07.00 till kl. 17.00.

Projektet arbetar också med en ny lösning för agentkommission.

Vi uppdaterar kontinuerligt lathundar och utbildningsmaterial, så det är viktigt att alltid använda de senaste lathundarna som du hittar på vårt nya extranät.

Har du frågor eller behöver hjälp, tveka inte att kontakta oss.

Lars Frank
Projektledare Affärsområde Personbil