Välkommen till utbildningar i Palette

Nu erbjuder vi utbildning till alla er som känner att ni behöver lära er mer om funktioner och möjligheter i Palette. Utbildningen finns i två varianter; en klassledd och en kundanpassad.

Varje ÅF som använder Palette ska ha minst en administratör som ansvarar för företagets rutiner och flöden i Palette. Denna person är även kontaktperson gentemot Bits Data vid supportfrågor gällande Palette.

Klassledd grundutbildning för administratörer

Grundutbildningen är avsedd för systemadministratörer med grundkompetens i Palette och innehåller en genomgång av grundfunktionaliteten i Palette. Efter genomförd utbildning ska deltagarna kunna nyttja administratörsfunktionerna i Palette, förstå och kunna registrera egna flöden, regler och hantera register i Palette. Det är bra om man kan ta med egen dator, men det finns lånedatorer om man skulle behöva. Ange i anmälan om ni önskar en lånedator.

  • Tid: Tisdag 19 september kl. 09.00–15.00 med avbrott för lunch och pauser
  • Pris: 3000 kr exkl. moms/deltagare
  • Lokal: Bits Datas lokaler på Morabergsvägen 33 C i Södertälje
  • Krav: Grundkompetens i Palette

Kundanpassad utbildning för administratörer

Den kundanpassade utbildningen för administratörer äger rum via Teams. Kursen ger en djupare kunskap. Här har man även möjlighet att sätta upp egna unika flödesförslag, konteringsförslag, referensmatchningar eller liknande.

  • Tid: Valbara dagar under september (måndag, onsdag, torsdag och fredag)
  • Pris: Löpande konsulttimme
  • Lokal: Via Teams
  • Krav: Grundutbildning i Palette

Har ni ny personal som ska hantera dessa uppgifter? Eller behöver ni själva en uppfräschning av kunskaperna i Palette för att kunna arbeta effektivt? Tveka inte att anmäla er! Mejla asa.alenskog@bitsdata.se för mer information och intresseanmälan.

Välkomna!