Viktig information för återförsäljare: Nytt driftställe eller nytt märke

I samband med ni gör förändringar som kan medföra ändringar i AutoMaster, är det nödvändigt att informera er kundansvarige på Bits Data i ett så tidigt skede som möjligt. Sådana förändringar kan exempelvis vara upprättande av ett nytt driftställe eller auktorisation för ett nytt märke. Att vi behöver informeras beror på att våra system utgör grunden för er verksamhet inom t ex ekonomi, verkstad, försäljning, teknik och drift.

Planerad driftsstart för ett nytt driftställe är beroende av flera externa parter, såsom VGS, VFS och Bits Data. För att sätta upp ett nytt driftställe krävs bland annat en revision (VGS) för att bli auktoriserad som verkstad/försäljning. Denna process påverkar i sin tur tidsschemat för oss på Bits Data. Därför önskar vi att ni i god tid informerar oss, för att ge oss möjlighet att planera in arbetet.

För detaljerad information om vad ni behöver tänka på vid denna typ av förändringar, kika på InSite (VGS).

Tack på förhand för er förståelse och för att ni håller oss informerade om era planer och förändringar.

Åsa Brunzell
,
Consulting

Projektledare, Tunga Fordon