Bits Datas tjänsteplattform

Under hösten har vi på Bits Data arbetat aktivt med att förbättra tillgängligheten av data. Utöver att se till att vi har samma tillgänglighet av data i Cross3 som har varit möjlig via Automaster, ska den data som anses relevant även vara tillgänglig via ett datalager för manuell exportering till egna BI-lösningar och via direktintegrationer till externa system.

Våra prioriterade projekt under slutet av 2022 har bestått av Hubspot-integrationer, tillgång till förädlad Visma-databas samt hämtning av källdata som matar Hypergene-rapporter.

Den data som går via tjänsteplattformen till externa system kommer även att vara tillgänglig för manuell uthämtning via bland annat SQL-förfrågningar direkt i Snowflakes gränssnitt.