Tjänster

Modern IT-kompetens för en digital och hållbar bilbransch

Fordonsbranschen genomgår en historisk omställning. IT driver utvecklingen framåt men måste också anpassas till en ny verklighet och krav på flexibilitet. Bits Data erbjuder IT-tjänster som skräddarsys till en alltmer avancerad fordonsbransch. Vi digitaliserar, effektiviserar och förenklar vardagen för våra kunder från försäljning till fordonsservice och reparation. Tack vare vår samlade kunskap om bilbranschen och IT kan vi erbjuda moderna, kreativa och smarta IT-lösningar som bidrar till en mer hållbar framtid.

Drift och support

Tillgängligt, snabbt och säkert. Alla våra tjänster levereras med support som hjälper när våra kunder behöver.

Drift och support

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss och få hjälp när man behöver. Samtliga tjänster från Bits Data levereras därför med support alla vardagar kl. 07.00-17.00. Vi värdesätter varje kundkontakt och besvarar 94 procent av inkommande samtal och ärenden inom 60 sekunder. 80 procent av ärendena löser vi inom 24 timmar. Hos oss får kunden en drift och support som är tillgänglig, snabb och säker.

Utveckling

Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter tillsammans med våra kunder och våra leverantörer. Vi lägger dessutom hela tiden till kompletterande produkter och tjänster för att täcka nya behov.

Utveckling

Våra tjänster och produkter behöver regelbundet förbättras och förfinas för att ha en plats i framtidens bilbransch. Vi utvecklar kontinuerligt våra befintliga produkter i nära samarbete med våra kunder och leverantörer. När det uppstår nya behov hos våra kunder så kompletterar vi vårt utbud. Vi drivs av att ta fram smarta och effektiva digitala lösningar för framtidens bilbransch.

Verksamhetsstöd

Få ut maximalt av er verksamhet, med stöd från Bits Data.

Verksamhetsstöd

För att få ut maximalt av er verksamhet behövs system och processer finjusteras, användare behöver tränas och parametrar behöver ställas in exakt för er verksamhet. Detta hjälper vi våra kunder med genom vårt verksamhetsstöd.