Produkter inom ekonomi

Kraftfulla lösningar för ekonomiarbetet

Bits Data stöttar våra kunders ekonomi- och administrationsarbete i alla led, från enskilda lösningar till att hantera ekonomiprocesser helt digitalt.

Vi erbjuder en anpassad version av redovisningsverktyget Visma med redovisningsmodeller och anpassningar till våra verkstads- och säljsystem. Vi kan också leverera IT-system för fakturahantering, oavsett om kunden använder skanning, print och kuvertering eller vill ha en helt elektronisk hantering av in- och utgående fakturor. Dessutom har vi integrationer till bland annat lönesystemet Agda och verifikationsarkiv.

Bits Data erbjuder ett eget besluts- och analyssystem som samlar data från de andra systemen för servicemarknad, försäljning och verksamhet. Vårt BI-system bygger på Hypergene som är känt för sin goda funktion och användarbarhet. Med total kontroll på sin data kan våra kunder göra alla former av analyser som till exempel:

  • lönsamhet på kundens hela engagemang (försäljning, service samt tillbehör och drift)
  • potentialrapporter och affärsområdesanalyser
  • den egna dagliga verksamheten som produktivitet, sålda timmar, reservdelsförsäljning med mera

Genom Bits BI-system kan  återförsäljaren också sammanställa rapporter till generalagenterna och på så vis uppfylla sina auktorisationsåtaganden på ett effektivt sätt.