Produkter inom servicemarknad

Våra servicemarknadsprodukter förenklar verkstadsarbetet

Hos Bits Data finns troligen en av marknadens mest kompletta utbud av IT-produkter. Vi gör det till exempel möjligt för bilägaren att boka service på webben och för verkstaden att automatiskt fylla på reservdelar från fabrikerna. Alla våra system är fullt integrerade med generalagenternas och fabrikernas IT-system för Volkswagen-gruppens och Scanias återförsäljare.

AutoMaster är ett affärssystem speciellt anpassat till bilverkstäder och navet bland våra produkter för servicemarknaden. Där skapar användare sin arbetsorder, hämtar arbetspositioner och reservdelar från fabrikernas system, planerar in arbetet där lämplig tekniker finns tillgänglig, förplanerar artiklar samt beställer artiklar som behöver kompletteras i fabrikernas system. Med skanner är det enkelt att följa upp arbetet och tidsstämpla. Även fakturering och avveckling av garanti sköts i AutoMaster.

AutoMaster har även kopplingar till ekonomisystem, lönesystem, BI-system och till en rad av våra tilläggsprodukter.

AutoMaster levereras i ett komplett grundutförande. Men för de kunder som vill ha ännu mer finns en rad tilläggsprodukter, till exempel däckmoduler, webbokning och skanning av arbetsordrar. Alla tilläggsprodukter är fullt integrerade med AutoMaster och med andra närliggande system som redovisning och BI-system.