Sekretesspolicy Bits Data SmartScan

Bits Data har utvecklat mobilapplikationen Bits SmartScan och dess underliggande tjänster som en kommersiell tilläggstjänst för sina kunder. Tjänsten tillgängliggörs av Bits Data. Användare av appen måste ha användarkonton tillhandahållna av sina arbetsgivare för att kunna logga in och använda appens funktioner.

Denna policy är till för att informera om hur mobilapplikationen tar in, hanterar, visar och använder information som kan vara personlig.

Genom att använda mobilapplikationen godkänner användaren att tjänsten samlar in och använder information enligt denna policy. Personlig information används för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Bits Data kommer inte att förmedla personlig information vidare till tredje part på annat sätt än som beskrivs i denna policy.

Användning och inhämtning av information

För att kunna använda tjänster i mobilapplikationen kan vi komma att behöva information som namn och företagstillhörighet. Detta används för att säkerställa att användaren får tillgång till sitt företags underliggande system.

Mobilapplikationen använder sig av tredjepartsleverantörer som kan hämta in information om användaren.

Ta del av tredjepartsleverantörers tjänstepolicies:

Loggning av data

Mobilapplikationen och dess bakomliggande tjänster samlar vid fel in data. Denna data kan innefatta ip-adress, användarnamn, enhetens namn, operativsystem, konfigurationsinformation, datum, tid samt annan tillämplig statistik.

Tjänsteleverantörer

Bits Data kan nyttja tjänster hos företag och personer för att:

  • Tillhandahålla Bits SmartScan
  • Underhålla och utveckla Bits SmartScan
  • Assistera i analys av användandet

I de fall Bits Data nyttjar tjänster hos tredjepartsleverantörer finns det avtal om att inte dela eventuell information vidare till andra parter.

Säkerhet

Vi lägger stor vikt vid att skydda personlig information som skickas över internet mellan mobilapplikationen och bakomliggande system. All kommunikation sker krypterat och med minst så hög säkerhet som anses lämpligt för denna typ av applikation.

Kontakta oss

Vid frågor eller förslag om sekretesspolicyn eller Bits SmartScan, kontakta oss på support@bitsdata.se.